İngilizce Heating Ventilating and Air Conditioning kısaltması olan, Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme ülkemizde gittikçe önem kazanmakta ve akıllı bina ve işyeri sistemlerinin önemli bir parçası olmuştur.

Konfor ve enerji verimliliği Endüstrinin temel prensiplerindendir.

Meviya Ölçme Enstrümanları, kanallardaki ve bacalardaki hava, gaz debisini ölçebilir, sıcaklık ve basınç miktarlarını kontrol edebilir ve nem, CO,CO2 gibi parametreleri sizin için rahatlıkla ölçebilir! Ayrıca Kalorimetre hesaplayıcılarımız ile ısıtma veya soğutma için harcadığınız enerjiyi ölçebilirsiniz.

HVAC Endüstrisi için sunabileceğimiz enstrümanlardan bazıları aşağıdadır.

- Çarklı Debimetreler
- Pitot Tüpler
- Basınç ve Fark Basınç Transmitterleri
- Basınç ve Fark Basınç Şalterleri
- Sıcaklık ve Nem Transmitterleri
- CO,CO2 dedektörleri
- Kalorimetreler
- Buhar Sayaçları