Kullandığımız enejinin büyük bir kısmı fosil yakıtlardan elde edilmektedir.

Ülkemizde, şimdilik yeteri kadar fosil yakıt çıkarılamasa da ithal edilen akaryakıt ve gaz sayesinde çevrim santralleri elektrik üretmektedir.

Bunun yanında kömür ile çalışan Termik Santraller ve akarsularımızın üzerine kurulan hidroelektrik santralleri elektrik üretmektedir. Son zamanlarda ivme kazanan jeotermal enerji, bunun yanında da güneş ve rüzgar diğer alternatif enerji kaynaklarımız olmuştur.

Ayrıca enerji pahalı bir kaynak olduğu için izlenmesi ve verimli kullanılması kaçınılmaz olmuştur. Kaynak hangi şekilde olursa olsun, Meviya belirttiğimiz çevrim santrallerinde kullanılan hemen hemen tüm ölçme enstrümanlarını tedarik edebilir ve devreye alabilir.

Bunun yanında sizin için seçeceğimiz en ideal enstrümanlarla, endüstride harcanan su,atıksu,hava,gaz,buhar gibi parametreleri sarfiyatlarını ölçebilirsiniz

Demir Çelik Endüstrisi için sunabileceğimiz enstrümanlardan bazıları aşağıdadır.

- Orifis Plakalar
- Ventüri Akış Sensörleri
- Flow Nozzle
- Ortalama Pitot Tüpler
- Coriolis Kütlesel Debimetreler
- Smart Basınç ve Fark Basınç Transmitterleri
- Basınç Şalterleri
- Displacer Seviye Transmitterleri
- Ultrasonik ve Radar Seviye Transmitterleri
- Smart Sıcaklık Transmitterleri ve Sıcaklık Şalterleri
- Termometreler