Ülkemizin önde gelen maden kaynaklarından olan Demir,Çelik ve diğer metallerin işlenmesi ve kullanıma sunulması noktasında faaliyet gösteren endüstrinin genellikle seçtiği enstrümanlar ağır şartlara dayanıklı olmalıdır.

Mevcut tesislerdeki enstrüman değişiminde veya yeni yapılacak tesislerin yapımında kullanılacak enstrümanlar konusunda Meviya Ölçme enstrümanları ürün seçimi ve tedariği konusunda daima yanınızdadır.

Hali hazırda, Ereğli D.Ç, Kardemir D.Ç., İsdemir D.Ç., Nursan Metalurji, Meta Nikel vb firmalar, Meviya Ölçme Enstrümanları ürünlerinin çalıştığı bazı Demir, Çelik ve Metal firmalarıdır

Demir Çelik Endüstrisi için sunabileceğimiz enstrümanlardan bazıları aşağıdadır.

- Orifis Plakalar
- Ventüri Akış Sensörleri
- Flow Nozzle
- Ortalama Pitot Tüpler
- Coriolis Kütlesel Debimetreler
- Smart Basınç ve Fark Basınç Transmitterleri
- Basınç Şalterleri
- Displacer Seviye Transmitterleri
- Ultrasonik ve Radar Seviye Transmitterleri
- Smart Sıcaklık Transmitterleri ve Sıcaklık Şalterleri
- Termometreler