Sürekli kalite ve performansın ön planda olduğu sektörlerden biride Gıda ve İçecek sektörüdür.

Kullanılacak ürünlerin hijyen olması, çevresel faktörlerden etkilenmemesi önemlidir.

Gıdasal dolum makinalarında, fabrika otomasyonunda Meviya ürünlerini rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Bu bağlamda Meviya ve Mesens markalı ürünlerimiz hemen hemen tüm Gıda ve İçecek sektöründe hizmet veren işletmelerde kullanılmaktadı.r

Gıda ve İçecek Endüstrisi için sunabileceğimiz enstrümanlardan bazıları aşağıdadır.

- Manyetik Debimetreler
- Hijyenik Bağlantılı Türbin Debimetreler
- Hijyenik Basınç Transmitterleri
- Oval Dişli Debimetreler
- Coriolis Kütlesel Debimetreler
- Ultrasonik ve Radar Seviye Transmitterleri
- Hijyenik Bağlantılı Sıcaklık Transmitterleri
- Buhar Sayaçları